dilluns, 11 de maig de 2015

Que és el pH?


Que és el pH?
 
El pH és una mesura de l'acidesa (o basicitat) d'una substància. Com més ions H+ (en realitat en dissolució aquosa es troba en la forma H3O+, ió hidroni), més àcida serà la substància o la dissolució.
El pH depèn de la concentració (quantitat) de H+. La definició és: pH = -log [H+]
 
El concepte de pH fou introduït pel químic danès Søren Peter Lauritz Sørensen al 1909, quan realitzava estudis sobre proteïnes, aminoàcids i enzims. Va idear una manera senzilla d'expressa l'àmplia variació de la concentració de cations hidrogen en les dissolucions, que pot variar des de més de 10 mol/l a menys de 10-15 . El definí com el logaritme decimal canviat de signe de la concentració de cations hidrogen, H.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada